Miljøansvar

Miljøansvar udgør en stigende risiko for virksomheder både i Danmark og over hele Europa. Et EU-direktiv om miljøansvar, som bygger på princippet ”forureneren betaler”, har blandt andet medført, at virksomheder er objektivt ansvarlige for miljøskader. Implementeringen af dette direktiv i den danske lovgivning, har dermed øget virksomhedernes ansvar for miljøskader

Forurening er i dag typisk dækket via virksomhedens erhvervsansvarsforsikring, men denne yder alene dækning for pludselig forurening på tredjemands grund, og ofte alene med en begrænset forsikringssum. Det skaber risiko for, at virksomheden ikke har tilstrækkelig beskyttelse ved skader, der er sket gradvist – både når skaden er sket på egen grund eller via jord, luft og vand tilhørende andre, ligesom virksomheden heller ikke vil være dækket for de offentlige påbud om oprensning eller oprydning, der kan udstedes med baggrund i miljølovgivningen.

Miljøansvarsforsikringen i Willis Insurance Pool omfatter de risici, som er udlagt af den danske miljølovgivning.